Snubber

Snubbers är energiabsorberande kretsar som används för att undertrycka spänningsspikarna som orsakas av kretsens induktans när en strömbrytare, elektrisk eller mekanisk, öppnas.

Komplett snubberkrets

Det finns nog inget bra svenskt ord för snubber, men dämpande krets, kanske kan vara något?

Den vanligaste snubberkretsen är en kondensator och ett motstånd som är seriekopplade över omkopplaren (transistorn, relä, tyristor etc).

Det finns färdiga snubberkretsar på marknaden och de kallas även för RC nätverk, då de oftast är byggda av ett motstånd och kondensator.

En annan applikation är att ha en snubberkrets mellan sekundärutgången från en transformator och likriktarbryggan. Denna lösning dämpar spikar.