Populära audiotransistorer

Nedan listas ett antal populära transistorer för audioapplikationer. Många av dessa är lågbrusiga.
Det finns självklart fler, men denna lista är en bra plattform att börja med.

Datat som presenteras är indikativa, så de kan variera mellan olika upplagor.

NPN PNP

TO-92 SOT-23 TO-92 SOT-23

40 V, 300 MHz, 625 mW, 200 mA, 300 hFE
2N3904 MMBT3904 2N3906 MMBT3906

40 V, 250 MHz, 625 mW, 600 mA, 100 hFE
2N4401 MMBT4401 2N4403 MMBT4403

45 V, 100 MHz, 625 mW, 500 mA, 400 hFE
BC337 BC817 BC327 BC807

25 V, 50 MHz, 225 mW, 50 mA, 50 hFE
2N5089 MMBT5089 2N5087 MMBT5087

45 V, 300 MHz, 500 mW, 100 mA, 420 hFE
BC547C BC847C BC557C BC857C

30 V, 250 MHz, 625 mW, 100 mA, 500 hFE
BC549C BC559C

30 V, 625 mW, 500 mA, 20000 hFE
MPSA14 MMBTA14 MPSA64 MMBTA64

60 V, 130 MHz, 1.2 W, 5 A, 200 hFE
ZTX851 ZTX951

20 V, 140 MHz, 1 W, 3.5 A, 450 hFE
ZTX618 FMMT618 ZTX718 FMMT718

15 V, 500 MHz, 360 mW, 200 mA, 40 hFE
2N2369 MMBT2369 2N5771 MMBT5771

140 V, 300 MHz, 1.5 W, 600 mA, 20 hFE
2N5550 MMBT5550 2N5401 MMBT5401

300 V, 625 mW, 500 mA, 40 hFE
MPSA42 MMBTA42 MPSA92 MMBTA92

15 V, 1 GHz, 300 mW, 25 mA, 90 hFE
MPS5179 BFS17

15 V, 5 GHz, 300 mW, 25 mA, 50 hFE
BFT92 BFT93

100 V, 125 W, 10 A, 1000 hFE
TIP142 TIP147