Värmeisolatorer

Vid montering av halvledare där värme utvecklas, så fäster man ju dessa på något kylelement, men mellan halvledaren och kylelementet behövs oftast ett isolerande skikt, som ska leda värme men ej leda ström. Då metallkapseln hos halvledaren normalt är just ledande, så måste man isolera bort detta, för annars riskerar man att denna del ansluts till chassit via kylelementet.

Tidigare så användes mest glimmerskivor (mica) plus lite värmepasta, men numera finns modernare varianter som ofta är en form av silikon/fiberglas (silikonelastomer, polymid (kapton)).
Fördelen med dessa nya modeller är att man inte behöver kleta på någon pasta.