Varistor

En varistor är en variabel resistor (motstånd), vars resistans beror på spänningen.

Det finns två typer av varistorer, en ökar resistansen med ökad spänning och en annan som minskar sin resistans.

Symbolen för en varistor visas här och beteckningen U, anger att resistansen är spänningsberoende.
En vanlig applikation är för överspänningsskydd.

Idag är de flesta varistorer av typen MOV (Metal Oxid Varistor).

 

Mer att läsa

Man kan ansluta flera parallellt för att klara högre energieffekter.
>>> Se enkel applikation

>> https://en.wikipedia.org/wiki/Varistor

>> https://www.electronics-tutorials.ws/resistor/varistor.html