Transistorer

Transistorn hör till gruppen halvledare. Kring 50-talet kom Germaniumtransistorn och vi nämner några kända modeller; OC44, OC75, NKT275, AC128 och AF114.

Numera tillverkas transistorerna av kisel eller andra motsvarigheter. Det är ju från transistortekniken som IC-kretsarna utvecklades, där man packar massor av transistorer i mycket små utrymmen.

Man talar idag om diskreta transistorer, dvs enskilda enheter och IC-kretsarna är motpolen med många fler transistorer.

En transistor förstärker och fungerar som en strömbrytare, vilket möjliggör massor av applikationer.

Den bipolära transistorn är den vanligaste modellen. Det finns idag många fler som FET, JFET, HexFET osv

Att välja rätt diskreta transistor, kan vara nog så krävande. Här finns lite tips

NPN                             PNP                          P-kanal FET         N-kanal FET         DARLINGTON          MOSFET