Passiva

Till gruppen passiva komponenter, hör bl a motstånd, kondensatorer, drosslar, spolar etc.