Kondensator

En kondensator är grovt förenklat två plattor med ett avstånd emellan och mellan dessa uppstår en laddning, en kapacitans kallad C, som mäts i Farad, som av praktiska skäl delas upp i mindre storlekar, som uF (μF) (mikrofarad), nF (nanofarad) och pF (pickofarad) osv. Se länk om konvertering mellan dessa olika enheterna.

0,1 uF = 100 nF = 100.000 pF som exempel

Inom marknaden används olika symboler för olika typer av kondensatorer. Nedan visas några av de vanligaste symbolerna.

Här visas att en kondensator egentligen består av både resistans, kapacitans och induktans.
C är kondensatorns kapacitans, Risol är isoleringens resistans av den dielektriska delen. Resr är resistansen av motståndet hos kondingen och denna kallas ESR (viktig faktor för många applikationer inom strömförsörjning etc.). Lesl är induktansen kallad ESL.

Symbol Namn Beskrivning
Kondensator En kondensator lagrar energi. Praktisk blir detta som en kortslutning för växelström (AC) och som en öppen krets för likström (DC).
Kondensator
Polariserad kondensator Elektrolytkondensator
Polariserad kondensator Elektrolytkondensator
Variabel kondensator Vridkondensator, justerbar kondensator

Inom audio sammanhang kan vi utelämna vridkondensatorn.

För polariserade kondensatorer kan vi grovt finna två typer, elektrolyt samt tantal. För båda dessa gäller att de måste anslutas med rätt polaritet. ”Ellytar” är normalt tillverkade av oxid av aluminium, kan tillverkas med hög kapacitet och används ofta i filter som i spänningsaggregat. Dessa benämns också som aluminiumelektrolytkondensatorer. Vi kallar dessa ofta för ”ellytar” eller liknande.

Ellytar håller inte allt för många år. De slits helt enkelt. En parameter är temperaturen. Man brukar säga att för varje 10 grader Celcius, i driftstemperatur, som kondingen klarar, så ökar livstiden med en faktor av två. Man bör välja en ellyt som är definierad för minst 105 ºC för krävande applikationer.

Så för ellytar är det viktigt att välja drifttemperatur och dess resistans ESR, passande dina behov.

En annan polariserd kondensator är tantalkondensatorn, som tillverkas av tantaloxid och är en form av elektrolytisk konstruktion. Dessa är ofta betydligt mindre i sin storlek och ger högre kapacitans i relation till sin storlek och praktiska som SMD (ytmonterade, Surface Mount Device).
Ofta används dessa som ”bypass”, dvs som avkoppling för att minska bruset vid vissa frekvenser. På svenska kallas detta även för just avkopplingskondensator.
Att tantal är populär, beror på att den av många anses vara mer tillförlitlig och stabilare, jämfört med vanliga ellytar.

Då vi talar om avkopplingskondensatorer, så kommer vi även in på opolariserade typer som film- och keramiska kondensatorer. Här är det rena djungeln med olika deltyper. Vi ska försöka bena ut de olika varianterna.

Filmkondensator, kallas även för plastfilm eller polymer filmkondensator. Oberoende av den kallas så finns det flera typer. Dessa har någon form av film som isolerande dielektrisk del.

Metalliserade filmkondensatorer av polypropylene (PP) anses vara bäst i många audio sammanhang. PP film har bra dielektriska egenskaper. Dessa är normalt s.k. självläkande. Här finns förkortningar som, MKP, MFP, MPT.

Inom audiosammanhang är metalliserade filmkondensatorer dominerande i signalkedjan, då den anses vara bäst lämpad och lämnar inte så stora avtryck när det gäller att färga ljudet.
Men detta är en sanning med modifikation. Att bedöma ljud är just en bedömningsport, så olika personer anser att olika modeller av dessa kondensatorer och fabrikat, ”låter olika” eller färgar ljudet olika.
Det finns ett begrepp som heter Audio Grade Capacitor, vilket syftar till att de skulle vara extra bra för ljudet, men det handlar egentligen om att de tillhör denna grupp metalliserade filmkondensatorer.
Tänk på att vi lyssnare kan tycka olika. Det finns många åsikter men det finns en webbplats som många läser och har som riktvärden, på vilka fabrikat och modeller som är bäst för ljudet. Titta själv in på Humble Homemade HiFi
Se sortiment av filmkondensatorer hos Lukaseparts.se

Sedan finns MKT, som är metalliserade polyester kondensator. Ofta ser man typen Mylar (egentligen ett varumärke), vilket betyder en polyester/polyethylene terephthalate kondensator eller bara kallad PET.

Keramiska kondensatorer finns i flera varianter. Här är skiktet tillverkat av keramiskt material. Dessa kondingar är små och de har bra frekvensegenskaper. De kallas ofta även för MLCC, som står för Multi Layer Chip Capacitor.

Vad är en C0G (NP0, Negative Positive Zero) kondensator? Keramiska typer är extremt stabila kondensatorer temperaturmässigt. Den åldras inte med tiden. Nollan står för negative-positive stabilitet på 0 ppm/ºC, vilket innebär att den har stabil kapacitans över ett stort temperaturområde.

Allmänt om kondensatorer >>> http://www.capacitorguide.com/

Läs om kondensatorn >>> https://sv.wikipedia.org/wiki/Kondensator

Konvertera kapacitans >>> http://www.convertworld.com/sv/kapacitans/farad.html

Filmkondensator >>> https://en.wikipedia.org/wiki/Film_capacitor