Diskreta komponenter


Så här definieras diskret komponent på Wikipedia;
”Diskret komponent är en enskilt kapslad elektronisk komponent. Komponenten kopplas ihop med andra komponenter för att få önskad funktion. Exempel på diskreta komponenter är resistorer, kondensatorer, spolar, dioder, transistorer, tyristorer. Motsatsen till diskreta komponenter är integrerade kretsar.”

Enligt Wikipedia så är en integrerad krets följande;
”En integrerad krets (IC eller chip), är en elektronisk krets där komponenterna tillverkas tillsammans, till skillnad från en traditionell krets, där komponenterna är tillverkade var för sig och sedan ansluts till varandra.”

Låt oss börja med en integrerad krets som heter 741C, som är en OP-amp (operationsförstärkare). Denna krets var på flera sätt omvälvande för konstruktioner av förstärkare.

Den har 20 transistorer och ca 11 motstånd plus någon kondensator inbakade på chipet. Denna lanserades 1967. Prestanda var långt ifrån dagens moderna versioner, men den påverkade marknaden stort.
Det blev lättare att konstruera och delvis tack vare alla applikationsförslag med beräkningar runt om. Vi kan även tillägga att prisnivåerna är väldigt attraktiva.

Men konstruktionerna medförde att signalen passerade fler transistorer, jämfört med vad en traditionell konstruktion med diskreta transistorer. Varje länk förlänger signalkedjan kan man säga och varje länk riskerar att påverka signalen eller rättare sagt ljudet riskerar att färgas, vilket man egentligen vill undvika.

Självklart finns det flera fördelar med op-amp modellerna och de dominerar idag våra apparater.

Ibland ser man i reklamen att utrustningen är uppbyggd av diskreta komponenter, vilket tyder på att man då vill förtydliga detta. Många anser att soundet blir bättre med diskreta komponenter och många tycker inte om ljudet med en massa op-amp´ar.

Det har gått så långt att det numera finns ett antal fabrikat av det som kallas DOA (Discrete Operational Apmplifier). Här har konstruktörer skapat en op-amp funktion med diskreta komponenter och i vissa fall är de även pin-kompatibla med dagens op-amp ár av 8 pins modellerna.

Det finns de som byter ut de små chipen med DOA versionen, för att man tycker att ljudet blir mer fördelaktigt.

Musik och ljud är ju delvis en tyckarbranch, så var och en får dra sina egna slutsatser.