Diod

Dioden är en icke linjär komponent, som leder strömmen i bara en riktning. Den har två elektroder, anod och katod. Strömmen går från anod (pluspolen) till katod (minuspolen). En kant visar katoden. Samma kant finns i symbolen av dioder.

Dioden klassas som halvledare och det finns många olika modeller beroende på applikation. Det finns allt från små enkla signaldioder till större för likriktare. Till och med finns det typer som har en viss fast spänning, kallade zenerdioder.

Symbolerna varierar delvis beroende dess funktion. Till dioder hör självklart även lysdioden (LED).

Hit hör även likriktarbryggor, som består av fyra dioder i en brygga, färdiga att användas för att omvandla växelström (AC) till likström (DC).

Mer att läsa

>>> https://sv.wikipedia.org/wiki/Diod

>>> http://faktabanken.nu/dioder.htm

>>> https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-3/introduction-to-diodes-and-rectifiers/