Motstånd

Symbol för motstånd (resistor)

Märkningsscheman för resistorer
Linjära motstånd har märkningsscheman, enligt vilka komponentvärden anges med färgband. Färgkodning med fyra band

Schema med fyra band

Färg

Första bandet

Andra bandet

Tredje bandet
(multiplikator)

Fjärde bandet
(tolerans)

Svart 0 0 ×100
Brun 1 1 ×101 ±1% (F)
Röd 2 2 ×102 ±2% (G)
Orange 3 3 ×103
Gul 4 4 ×104
Grön 5 5 ×105 ±0,5% (D)
Blå 6 6 ×106 ±0,25% (C)
Violett 7 7 ×107 ±0,1% (B)
Grå 8 8 ×108 ±0,05% (A)
Vit 9 9 ×109
Guld ×10-1 ±5% (J)
Silver ×10-2 ±10% (K)
Ingen ±20% (M)

Schema med fem band

Färg

Första bandet

Andra bandet

Tredje bandet

Fjärde bandet
(multiplikator)

Femte bandet
(tolerans)

Svart 0 0 0 ×100
Brun 1 1 1 ×101 ±1% (F)
Röd 2 2 2 ×102 ±2% (G)
Orange 3 3 3 ×103
Gul 4 4 4 ×104
Grön 5 5 5 ×105 ±0,5% (D)
Blå 6 6 6 ×106 ±0,25% (C)
Violett 7 7 7 ×107 ±0,1% (B)
Grå 8 8 8 ×108 ±0,05% (A)
Vit 9 9 9 ×109
Guld ×10-1 ±5% (J)
Silver ×10-2 ±10% (K)
Ingen ±20% (M)

Schema med sex band

Färg

Första bandet

Andra bandet

Tredje bandet

Fjärde bandet
(multiplikator)

Femte bandet
(tolerans)

Temp. Koefficient

Svart 0 0 0 ×100
Brun 1 1 1 ×101 ±1% (F) 100 ppm
Röd 2 2 2 ×102 ±2% (G) 50 ppm
Orange 3 3 3 ×103 15 ppm
Gul 4 4 4 ×104 25 ppm
Grön 5 5 5 ×105 ±0,5% (D)
Blå 6 6 6 ×106 ±0,25% (C)
Violett 7 7 7 ×107 ±0,1% (B)
Grå 8 8 8 ×108 ±0,05% (A)
Vit 9 9 9 ×109
Guld ×10-1 ±5% (J)
Silver ×10-2 ±10% (K)
Ingen ±20% (M)

Standardvärdeserier är E6, E12, E24, E48, E96, E192 som anger hur många värden det finns inom respektive serie.

Kolfilmsmotstånd var vanligt tidigare. Idag användes mest metallfilmsmotstånd och ofta med toleransen 1 %. Ibland används tunnfilmsmotstånd, som har bra värden för tolerans, lågbrusig och mycket stabil. Används ofta där det behövs hög effekt med bra precision. I effektsammanhang används även trådlindade motstånd.

Läs mer >>> https://sv.wikipedia.org/wiki/Resistor