Base Spreading Resistance, Rbb

Enkel förklaring: seriell resistans vid basingången, vanligen låga ohmvärden

Base Spreading Resistance noteras som rbb´och är egentligen ett komplext ämne

rbb´finns normalt inte noterat i datablad utan får mätas fram

Exempel: (dessa värden är hämtade på olika sajter på nätet och är ej verifierade)

2N4401 har ca 10 ohm rbb´
2N1711 har ca 61 rbb´
ZTX851 rbb` 2 ohm
BC337/327 rbb´30 ohm

Låga värden är bättre speciellt för lägre brus. Högre resistans tillför ju normalt högre brus. rbb´anses påverka även bandbredden och switchtiden.

Ok, det är komplext men här finns en onlinekalkylator