Metall i kontakter & tråd

Läran om metaller kallas även för metallurgi. Men vi ska inte bli för vetenskapliga i denna text, utan det handlar om vilka metaller vi normalt använder i vanliga kontakter inom audioutrustning.

Koppar är den vanligaste metallen inom elektronik och den enkla anledningen är att den leder ström mycket bra.
Men det är normalt inte ren koppar utan nästan alltid en legering med annat material.

Men under senare åren har en del ”nya” metaller dykt upp, som kanske förvirrar begreppen för många av oss. Så låt oss försöka reda ut lite av denna djungel.

Ledningsförmågan kallas även för konduktivitet och kan anges med S/m eller % enligt IACS (International Annealed Copper Standard) skalan. Inom audio branschen används IACS skalan.

  1. Silver, 106 %
  2. Koppar, 100 %
  3. Guld, 76 %
  4. Aluminium, 61 %

Ett populärt ämne är rhodium för plätering, men den har faktiskt bara ICS 39 %. Som synes i ovan lista, så är både guld och silver bättre för bl a legering och plätering av koppar.

Rhodium har seglat upp som populärt för plätering av kontakter. Idag har priset för denna råvara gått i taket och är mycket dyrt. Det verkar som rhodium är populärt i bl a Asien, som drivit upp priset, men faktum är att guld och silver faktiskt ger bättre resultat.

Som vi kan se, så har rent silver bästa kända ledningsförmågan. Men silver är dyrt och frågan är om skillnader kan uppfattas rent ljudmässigt, eller ska vi ställa frågan som så, var börjar man höra skillnad?

Koppar är oftast en legering i sig själv, då ren koppar är för opraktiskt delvis för den är för mjuk.
Beryllium (IACS 38 %) och Tellurium CuTeP (IACS 93 %) -legeringar är vanligt för lite bättre kontakter. Men som ni ser så är skillnaden rent tekniskt relativt stor. Skillnaden är 55 %, men det innebär inte att resultatet är 55 % bättre med tellurium.

Läs mer om Beryllium, vilket kan vara olika legeringar i sig.

Vanligast är nog ändå en mässing (brass) legering med koppar och den har IACS 27 %.

Fosforbrons är en annan vanlig legering och den innehåller följande; ca 90 % koppar, ca 10 % tenn (tin) och 0,5 % fosfor (phosphorus) och den har IACS 15 %.

Mässing är en legering av koppar (copper) och zink (zinc) och har grovt en IACS 28-34 %, beroende på blandningen.

Varför dominerar guld som plätering? Jo, den har mycket bra ledningsförmåga samt den förhindrar oxidation av kopparn.

Silver är den bättre ledaren men guld är mycket motståndskraftigt mot korrosion och oxidation, så det är gynnat för sin hållbarhet.

När det gäller koppartråd, i kabel, så finns det även pläteringar med silver och tenn och detta förhindrar även oxidation. I alla installationer med renare koppartråd, så bör man beakta oxidationsrisken. Fast i praktiken så tar det tid med denna oxidation samt att det går fortare vid fuktig miljö.

Kontentan är att ett IACS värde på runt 30 % är fullt fungerande, men visst kan bättre legeringar ha betydelse, när man börjar leka i den högre divisionen med audiofiler.
När utrustningen blir mer utvecklad så har även alla länkar större betydelse för ett bättre ljud.

Frågan är på ett sätt komplext men vi låter var och en själva att bedöma värdet av konduktiviteten och dess IACS värde.

Majoriteten av koppartypen för både kablar och kontakter är vad som benämns OFC. Här handlar det om hur ren kopparen är. Men det finns flera andra nivåer där OCC kan klassas som optimalt rent men dessa har ofta även lite högre prisnivå. Men det finns några andra klasser som ligger bra nära OCC.
>>> Läs mer om dessa koppartyper

Läs mer om koppar

Lite mer att läsa om metallerna